Bellen Contact

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE VERKOOP VAN HET HOTEL DES TOURISTESVoorwerp


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen gemaakt bij onze vestiging HOTEL DES TOURISTES door middel van de Regionale Marketing Tool   (ORC).

De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant zijn akkoord met hen heeft aangegeven. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

Aanbiedingen


Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is voltooid. De klant machtigt ons om evidente materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.


Prijs


De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.


De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.Reservering


De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.Boekingsproces


Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om voorafgaand aan elke reservering alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot validatie:

de inbeslagname van de bankkaart in geval van een verzoek om waarborg of vooruitbetaling, de raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) dienst(en) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant .

Bij het reserveren wordt een aanbetaling van de bankkaart afgeschreven (30% van de totale reservering), de rest wordt bij aankomst betaald.

Bij annulering voor 14.00 uur de dag voor de reservering gaat alleen de aanbetaling verloren.

Bij annulering na 14.00 uur de dag voor de reservering of no-show wordt het totaalbedrag van de creditcard afgeschreven.Bevestiging van ontvangst van de reservering


De boekingstool bevestigt de ontvangst   van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod en de diensten samengereserveerd, de prijzen, de gedebiteerde aanbetaling en de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van gemaakte reservering en het adres van het etablissement waar de klant zijn klachten kan indienen.


Recht om in te trekken


Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht, indien het contract voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering, de klant niet het recht heeft zich terug te trekken in geval van een reservering:

  • accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijv. vakantieverblijf),
  • van een transport,
  • een autoverhuur,
  • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.


Respect voor privacy


Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").


De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder met name Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract.We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.


Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of per post.


Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservatie, enz.).


Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals een recht van verzet tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, evenals het onderwerp van uw correspondentie.


Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.